DARK PSY GOA TRANCE - depart to space - музыка psy trance

Здесь можно скачать или прослушать песню DARK PSY GOA TRANCE - depart to space быстро и без заморочек, а также найти другие песни DARK PSY GOA TRANCE в mp3 формате

Прослушали: 349

Время: 08:50

Добавлен: 2015-12-02

Композиция: depart to space

Исполнитель: DARK PSY GOA TRANCE

Скачать

Все песни DARK PSY GOA TRANCE
Текст песни:

om shuklaam baradharam vishnum shashi varnam chathur bhujam
prasanna vadanam dhyaaet sarva vighnopa shaantaye
vyaasam vasishtha naptaaram shakteh pautrama kalmasham
paraa sharaatma jam vande shukataatam taponidhim
vyaasaaya vishnu ruupaaya vyaasa ruupaaya vishnave
namo vai brahmanidhaye vasishtaaya namo namaha
avikaaraaya shudhaaya nityaaya paramaatmane
sadaika ruupa ruupaaya vishnave sarva jishnave
yasya smarana maaterna janma sansaara bandhanaat
vimuchyate namastasmai vishnave prabhavishnave
om namo vishnave prabhavishnave
shri vaishampaayaana uvaacha ...

Клип depart to space
Добавить комментарий